FANDOM


Đây là danh sách các nhân vật xuất hiện trong bộ truyện Lớp Học Mật Ngữ.

Nhân vật chính

Lớp Hoàng Đạo

Lớp Hoàng Cung

Nhân vật phụ

Các nhân viên trong Trường THCS Ngân hà

Phụ huynh

(Đang cập nhật...)

Các nhân vật phụ khác

(Đang cập nhật....)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.