FANDOM


Đây là danh sách nhân viên của wiki mà bạn có thể liên lạc được để nhờ sự trợ giúp (ngoại trừ các nhân viên cũ - là những người không còn hoạt động nữa) nếu bạn gặp vấn đề hoặc có thắc mắc. Đối với một số yêu cầu, bạn chỉ có thể liên lạc trên tường tin nhắn của các bảo quản viên trở lên mà thôi.

Danh sách nhân viên
Hiệu trưởng SongNguKaze
Bảo quản viên Nguyendinhminhhang
Điều phối viên LeHuy09
Nhân viên cũ Trekhongquanghop
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.