FANDOMSong Tử nam là một học sinh của lớp Hoàng Đạo.

KHÁC

  • Anh em Song Tử rất nhanh trí trong việc phát hiện “người ra rìa”. Như ở phần ngoài truyện 12 cung hoàng đạo vào ngày 8/3, hai người đã nhớ tới những người bị lãng quên vào ngày này.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.