FANDOM

SongNguKaze

biệt danh Vũ Minh Nguyên

Hành chính viên Sáng lập viên
  • Tôi sống tại VN
  • Tiểu sử A 15 years old Pisces.
  • [Hiển thị thêm]
Một người dùng FANDOM
  Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.