FANDOM

LeHuy09

Điều phối viên nội dung Điều phối viên bàn luận
  • Tôi sống tại Việt Nam
  • Tôi là Nam
Điều phối viên
LeHuy09 là điều phối viên của Wiki Lớp học Mật Ngữ. LeHuy09 có khả năng thi hành luật lệ trong tán gẫu và cấm thành viên khi họ phá luật.

Giới thiệu thành viên

Đây là trang thành viên của bạn. Xin vui lòng viết và sửa đổi trang này để cho cộng đồng biết một chút về bạn!

Đóng góp

Bài viết ưa thích

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.